Category Archive: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ

ม.ค. 20

กองพัฒนานักศึกษาจัดงานทำบุญปีใหม่

Share

ส.ค. 06

ศึกษาดูงานผู้บริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 5

Share

Continue reading »

ก.ค. 09

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 5

Share

Continue reading »

มิ.ย. 04

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร.ครั้งที่ 3

Share

Continue reading »

พ.ค. 10

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Share

Continue reading »

เม.ย. 30

โครงการศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเยาวชนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

Share

Continue reading »

มี.ค. 18

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ประจำปี 2561

Share

Continue reading »

มี.ค. 18

โครงการจิตอาสา พัฒนาเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านเขาวง

Share

Continue reading »

มี.ค. 14

โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

Share

Continue reading »

มี.ค. 12

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่ทำจิตอาสาดูแลสุขภาพชุมชน

เมื่อวันที่​ 19​ กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย …

Continue reading »

Continue reading »

Fetch more items