Category Archive: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ

ก.พ. 18

โครงการอบรมเตรียมความพร้อม สู่โลกอาชีพของนักศึกษา

Share

ก.พ. 18

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ Recycle For New Hope

Share

ก.พ. 07

กิจกรรมเเนะเเนวโรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี

Share

ก.พ. 07

กิจกรรมเเนะเเนวโรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี

Share

ก.พ. 06

พิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัย ฯ

Share

ม.ค. 30

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี เข้าติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share

ม.ค. 29

กิจกรรมเเนะเเนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Share

ม.ค. 29

ลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการครอบครัวพอเพียง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Share

ม.ค. 28

กิจกรรมแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

Share

ม.ค. 22

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Share

Fetch more items