Category Archive: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ

พ.ค. 03

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2560

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำป …

Continue reading »

Continue reading »

พ.ค. 02

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 รองอธ …

Continue reading »

Continue reading »

มี.ค. 03

ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลธัญบุรี ออกตรวจเยี่ยมนักศึก …

Continue reading »

Continue reading »

ม.ค. 30

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พบปะนศ.ที่ได้รับทุนการศึกษาของบริษัท

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พบปะนศ.ที่ได้รับทุนการศึกษาขอ …

Continue reading »

Continue reading »

ม.ค. 15

เลือกตั้งองค์การและสภานักศึกษา 2557

เลือกตั้งองค์การและสภานักศึกษา 2557 Share

Continue reading »

พ.ย. 19

โครงการสัมมนาวินัยและกิจกรรมนักศึกษา 2556

โครงการสัมมนาวินัยและกิจกรรมนักศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ …

Continue reading »

Continue reading »

ต.ค. 23

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 12

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 12 ร …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ย. 19

โครงการกิจกรรมเฟรชชี่ เพื่อค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

Share

Continue reading »

ก.ย. 19

โครงการตักบาตรต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

      Share

Continue reading »

ก.ย. 19

โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

      Share

Continue reading »

Fetch more items