Category Archive: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ

ก.ย. 19

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556

          Share

Continue reading »

มิ.ย. 12

โครงการ อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เ …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 12

โครงการสัมมนาผู้บริหารบุคลากรด้านวินัยและพัฒนานักศึกษา 56

ชื่อโครงการ สัมมนาผู้บริหารบุคลากรด้านวินัยและพัฒนานักศ …

Continue reading »

Continue reading »

เม.ย. 01

ภาพโครงการความรวมมือการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ฯ

โครงการความรวมมือการประกันคุณภาพการศึกษา3มหาวิทยาลัย 25 …

Continue reading »

Continue reading »

มี.ค. 20

ภาพเดิน-วิ่ง การกุลศล…ราชมงคลธัญุรี

เดิน-วิ่ง การกุลศล…ราชมงคลธัญุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟ …

Continue reading »

Continue reading »

ก.พ. 27

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2556

ภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสมาช …

Continue reading »

Continue reading »

ก.พ. 26

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 …

Continue reading »

Continue reading »

Fetch more items