Category Archive: ข่าวการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เม.ย. 21

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ(กรณีจับได้สลากแดง)

Share

ม.ค. 31

แจ้งเลื่อนรับเอกสารและตรวจรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2559

Share

มี.ค. 24

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2559

Share

มี.ค. 24

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ (การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559

Share

ก.ย. 01

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ (ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2558

Share

เม.ย. 08

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2558

Share

Continue reading »

มี.ค. 26

ประกาศ การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557

Share

มี.ค. 26

ประกาศ การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เพื่อลาศึกษาต่อ

Share

มี.ค. 20

การขอรอรับสิทธิ์เพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.)ปีการศึกษา 2557

Share

Continue reading »

Fetch more items