ก.ค. 12

กำหนดจัดตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ รอบเก็บตกสุดท้าย

Read the rest of this entry »

ก.ค. 12

ขอเชิญ ร่วมแสดงความจงรักภักดี

Read the rest of this entry »

ก.ค. 09

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ. ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2561

Read the rest of this entry »

ก.ค. 09

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กรอ. ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2561

Read the rest of this entry »

ก.ค. 05

ขอแสดงความยินดี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี

ก.ค. 02

โครงการกระป๋องออนไลน์

มิ.ย. 29

วิธีการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Student Activity Transcript

มิ.ย. 29

โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล ระยะที่ 2

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล ระยะที่ 2 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
ณ ห้องวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 27

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 25

โครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา2560

ครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนา

ก่อสร้างอาคาร ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ
ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมปงสปือ จ.กัมปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2561

Read the rest of this entry »

Page 1 of 1412345...10...Last »

Fetch more items