ส.ค. 23

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

ส.ค. 17

ประกาศรายชื่อที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กองทุนกยศ. และกรอ. (นานาชาติ)

Read the rest of this entry »

ส.ค. 14

ทุนการศึกษา ตั้งเซ๊กกิม ประจำปีการศึกษา 2561

ส.ค. 14

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

Read the rest of this entry »

ส.ค. 09

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นายวิรัช โหตระไวศยะ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 18.00น.

ณ โดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

ส.ค. 09

กิจกรรมจิตอาสา ระยะที่ 2 RMUTT ทำความดี ด้วยหัวใจ

กิจกรรมจิตอาสา ระยะที่ 2
วันอังคารที่ 7 สค. 61
RMUTT ทำความดี ด้วยหัวใจ

นำทีมโดย ผศ.ณัฐ แก้วสกุล
(ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)
พร้อมด้วย บุคคลากรกองพัฒนานักศึกษา
และนักศึกษาจิตอาสา มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ส.ค. 01

ประกาศรายชื่อที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

Read the rest of this entry »

ส.ค. 01

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน

ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กว่า 300 คน
นำทำความดีด้วยหัวใจ โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผศ.ณัฐ แก้วสกุล

 

Read the rest of this entry »

ก.ค. 26

ภาพกิจกรรมจิตอาสาปราบยุงลายในพื้นที่ ต.คลองหก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ร่วมกับ อสม.รพ.คลองหลวง

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วัดหว่านบุญ

Read the rest of this entry »

ก.ค. 26

ภาพพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ภาพพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

ณ โดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี Read the rest of this entry »

Page 1 of 1612345...10...Last »

Fetch more items