พ.ย. 09

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อหารกุศลประจำปี 2562

Read the rest of this entry »

พ.ย. 08

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2561 คืน ครั้งที่ 1

Read the rest of this entry »

ต.ค. 29

ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561

Read the rest of this entry »

ต.ค. 29

ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 ส่งแบบคำขอกุู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561

Read the rest of this entry »

ต.ค. 17

ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสน้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 506 คน ได้โลหิต จำนวน 202,400 cc.

Read the rest of this entry »

ต.ค. 17

ประกาศเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมและ ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อประกอบการกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ต.ค. 12

ภาพพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป

ภาพพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read the rest of this entry »

ประกวดออกบบ LOGO โครงการ”กลับบ้านปลอดภัย”

ก.ย. 27

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2) รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

Read the rest of this entry »

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีการศึกษา 2561 ระดับอุดมศึกษา

Page 1 of 1712345...10...Last »

Fetch more items