«

»

ก.พ.
12

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

 


ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาที่มีรายชื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้มาติดต่อขอรับหลักฐานการขอผ่อนผันที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ดาวน์โหลดรายชื่อ

 

2 comments

  1. tsoyer says:

    พี่ครับ ถ้าทำผ่อนผันไปแล้วปีที่เเล้ว ปีนี้จะผ่อนผันอีก จะต้องทำเรื่องอีกรอบไหมครับ

  2. ap says:

    อ้าว ยังไงแน่ครับ ในใบนัดบอกวันที่ 21 ก.พ. 2557
    พอดีเพิ่งทราบข่าว แบบนี้ผมต้องทำยังไงครับ?

Comments have been disabled.