«

»

มี.ค. 12

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่ทำจิตอาสาดูแลสุขภาพชุมชน

เมื่อวันที่​ 19​ กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี
ลงพื้นที่ทำจิตอาสาดูแลสุขภาพชุมชน ในโครงการจิตอาสาดูสุขภาพชุมชนด้วยหัวใจ ณ วัดบางหลวง​ และวัดชินวราราม​ เมืองปทุมธานี