เม.ย. 23

RMUTT Muscle and Physique Championships 2019

RMUTT Muscle and Physique Championships 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ.ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เม.ย. 22

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทักษะและเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาพื้นฐานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

Read the rest of this entry »

เม.ย. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวทีและเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำถ้วยรางวัลการแข่งขัน จำนวน ๔๕ ถ้วย (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อทีมงานจัดการแข่งขัน จำนวน ๑๐๐ ตัว (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล และค่าเบอร์นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 05

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสารเสพติดกัญชา จำนวน ๑๐๐ กล่อง (กองพัฒนานักศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 05

เชิญชวน อาจารย์ผู้มีจิตอาสา ประสงค์จะสอนวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน

Teacher presenting on a board

Fetch more items