ก.ค. 02

โครงการกระป๋องออนไลน์

มิ.ย. 29

วิธีการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Student Activity Transcript

มิ.ย. 29

โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล ระยะที่ 2

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล ระยะที่ 2 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
ณ ห้องวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 27

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 25

โครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา2560

ครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนา

ก่อสร้างอาคาร ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ
ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมปงสปือ จ.กัมปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2561

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 14

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

13-15  มิถุนายน  2561

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 11

ประกาศผลทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561

พ.ค. 30

ภาพโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

ภาพบรรยากาศ
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

24-27 พฤษภาคม 2561
ณ บ้านบึงกาสาม หมู่ 7
ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

Read the rest of this entry »

พ.ค. 21

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึดษา ระยะที่ 2

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

Read the rest of this entry »

พ.ค. 15

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

12 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชคงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Fetch more items