เม.ย. 03

กำหนดการสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมกองทุน กยศ. / รายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  

Read the rest of this entry »

เม.ย. 03

“คงคุณค่าความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ”

มี.ค. 15

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

Read the rest of this entry »

ก.พ. 28

แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และกรอ.รับแบบยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 คืน

Read the rest of this entry »

ม.ค. 15

ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบสุดท้าย)

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 06

ประกวดราคาจ้างของที่ระลึกสำหรับนักกีฬา (ตุ๊กตามาสคอต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พ.ย. 09

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2561

ต.ค. 09

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”) ประจำปีการศึกษา 2560

ต.ค. 02

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

 

ก.ย. 27

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

Fetch more items