มิ.ย. 21

ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม จำนวน 20 ทุน

 

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 13

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ. ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนฯ ให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2560


Read the rest of this entry »

พ.ค. 23

นโยบาย มาตราการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์และการกระทำผิดวินัยร้ายแรง 2559

เม.ย. 21

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ(กรณีจับได้สลากแดง)

ก.พ. 17

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 18 พุทธศักราช 2560

ม.ค. 31

แจ้งเลื่อนรับเอกสารและตรวจรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2559

25600131

ม.ค. 01

สารอธิการบดี

S__9282215

ธ.ค. 20

กำหนดการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ.ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2559

141259_3 Read the rest of this entry »

ธ.ค. 01

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ปีการศึกษา 2559

1122559_1 Read the rest of this entry »

พ.ย. 22

ประมวลภาพ การจัดงาน”รวมพลังแหน่งความภักดี”ของ มทร.ธัญบุรี

IMG_0003ประมวลภาพกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินมรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Fetch more items