ก.ย. 13

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

Read the rest of this entry »

ก.ย. 05

ประกาศรายชื่อผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 (นักศึกษากองทุน กยศ.และ กรอ.)

Read the rest of this entry »

ส.ค. 29

ประกาศแจ้งเลื่อนการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ในระบบ e-studentloan ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 (สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่เคยกู้ยืม)

 

Read the rest of this entry »

ส.ค. 29

รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

Read the rest of this entry »

ส.ค. 23

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กรอ. ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2559 (ผู้กู้รายเก่าในสถานศึกษา)

Read the rest of this entry »

ส.ค. 09

ขอเชิญเข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read the rest of this entry »

ส.ค. 05

แจ้งเลื่อนตรวจสอบรายชื่อนักศึกษากองทุน กรอ. (รายเก่ากู้ต่อเนื่องในสถานศึกษา)

Read the rest of this entry »

ส.ค. 05

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ. ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2559

Read the rest of this entry »

ก.ค. 29

ทุนการศึกษาบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ประจำปี 2559

590729

ก.ค. 25

ประกาศต่างๆที่เกียวกับการรับน้อง

ปฏิญญาสระบุรี การจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์อย่างเรียนรู้และเข้าใจ 510.1 KB914
ประกาศ เรื่อง การกระทำความผิดของนักศึกษาที่กำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2559406.2 KB875
ประกาศ ฯ เรื่อง นโยบาย และมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์548.3 KB2867
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ705.0 KB1244

Fetch more items