มิ.ย. 21

นโบาย มาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

มิ.ย. 18

วิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน

มิ.ย. 06

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 04

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร.ครั้งที่ 3

Read the rest of this entry »

พ.ค. 31

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

Read the rest of this entry »

พ.ค. 15

ขอแสดงความยินดี นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ค. 10

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Read the rest of this entry »

พ.ค. 02

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่กำลังจบการศึกษา เข้าใช้ E-Portfolio ระบบแฟ้มสะสมงาน เพื่อใช้ในการสมัครงาน

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่กำลังจบการศึกษา เข้าใช้
E-Portfolio ระบบแฟ้มสะสมงาน เพื่อใช้ในการสมัครงาน

พ.ค. 01

รับสมัคร และรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562

พ.ค. 01

ประกาศผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา 2561

Fetch more items