พ.ค. 21

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึดษา ระยะที่ 2

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

Read the rest of this entry »

พ.ค. 15

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

12 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชคงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

พ.ค. 07

ประกาศ การกระทำความผิดวินัยร้ายแรงของนักศึกษา พ.ศ.2561

พ.ค. 07

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจับฉลากได้ใบแดง)

พ.ค. 04

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พ.ค. 04

ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

วันพุธที่  2 พฤษภาคม 2561 เวลา  09.30 -15.00 น.
ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย และห้องประชุมมังคลอุบล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

พ.ค. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2561

พ.ค. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) 

พ.ค. 03

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2560

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2560
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นผู้รับเครื่องราช เชิญวางบนพานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Read the rest of this entry »

พ.ค. 02

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา(นายวิรัช โหตระไวศยะ)
ท่านรองอธิการด้านวิชาการ (ผศ.ดร.สมหมาย
ผิวสอาด)
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
28 – 29 เมษานยน 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชคงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Page 1 of 1312345...10...Last »

Fetch more items