นายเทียมเมฆ ไชยคง

มิถุนายน 21, 2022

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ […]
มิถุนายน 21, 2022

ขอแสดงความยินดี กับนางสุวรรณี ประดิษฐได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี กับพนักงาน […]
มิถุนายน 17, 2022

คณะเครือข่ายมหาวิทยาลัย ระเทศไทย (SUN Thailand) เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราช

คณะเครือข่ายมหาวิทยาลัย ระ […]
มีนาคม 25, 2022

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวฐิติรัตน์ เริ่มสอน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี กับพนักงาน […]
ธันวาคม 2, 2021
ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีรับมอบรางวัล ASIC : Enterprise Award, Student Support และ Inclusivity Award

พิธีรับมอบรางวัล ASIC : En […]
มทร.ธัญบุรี