Category Archive: Slider_Web_SD

สำหรับใส่งานใหญ่ของกองฯ

พ.ค. 30

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2565

เม.ย. 25

การรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2565

Share

มิ.ย. 21

ประกาศงดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ประกาศงดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

พ.ค. 14

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2565

ประกันิอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทดโนโลยีราชมงดลธัญบุรี ปีการศึกษา 2565

ธ.ค. 30

ขอเชิญชวนนักศึกษากรอกแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงอาหารกลาง มทร.ธัญบุรี

Share

พ.ย. 09

RMUTT HALF MARATHON

Share

Image

ขอเชิญกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ