Category Archive: ข่าวประกาศรับสมัครงาน

เม.ย. 29

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

Share

ต.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน

Share

ต.ค. 19

ประกาศรายรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน

Share

พ.ค. 07

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

Share

Continue reading »

เม.ย. 23

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาล)

Share

เม.ย. 21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

ม.ค. 18

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share