Category Archive: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ

พ.ค. 27

การประชุมเพื่อจัดทำแผนเแพาะด้านพัฒนานักศึกษา

Share

Continue reading »

มี.ค. 13

ขอขอบคุณคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน ที่เข้าตรวจเกองพัฒนานานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Continue reading »

ก.พ. 14

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

Share

ก.พ. 14

ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 2563

Share

ก.พ. 11

บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง “63

Share

Continue reading »

ม.ค. 20

กองพัฒนานักศึกษาจัดงานทำบุญปีใหม่

Share

ส.ค. 06

ศึกษาดูงานผู้บริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 5

Share

Continue reading »

ก.ค. 09

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 5

Share

Continue reading »

มิ.ย. 04

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร.ครั้งที่ 3

Share

Continue reading »

พ.ค. 10

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Share

Continue reading »

Fetch more items