Category Archive: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ

ก.พ. 07

กิจกรรมเเนะเเนวโรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี

Share

ก.พ. 06

พิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัย ฯ

Share

ม.ค. 30

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี เข้าติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share

ม.ค. 29

กิจกรรมเเนะเเนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Share

ม.ค. 29

ลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการครอบครัวพอเพียง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Share

ม.ค. 28

กิจกรรมแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

Share

ม.ค. 22

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Share

ม.ค. 21

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนนคระราษฎร์บำรุง ปทุมธานี

Share

ม.ค. 19

โครงการจิตอาสา เนื่องในครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ฯ

Share

ม.ค. 16

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ อบต.คลองหก ในโครงการจิิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Share

Fetch more items