Category Archive: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ

ก.ค. 25

ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พร …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ค. 24

ภาพโครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน “ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์” 4.0″

รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) ประธานเปิด โคร …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 29

โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล ระยะที่ 2

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการมหาวิทยา …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 25

โครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา2560

โครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนา ก่อสร้างอาคาร ราชมงคลเฉลิมพ …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 14

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 13-15  มิ …

Continue reading »

Continue reading »

พ.ค. 30

ภาพโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

ภาพบรรยากาศ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด …

Continue reading »

Continue reading »

พ.ค. 04

ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลั …

Continue reading »

พ.ค. 03

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2560

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำป …

Continue reading »

Continue reading »

พ.ค. 02

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 รองอธ …

Continue reading »

Continue reading »

มี.ค. 03

ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลธัญบุรี ออกตรวจเยี่ยมนักศึก …

Continue reading »

Continue reading »

Fetch more items