Category Archive: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ

ม.ค. 30

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พบปะนศ.ที่ได้รับทุนการศึกษาของบริษัท

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พบปะนศ.ที่ได้รับทุนการศึกษาขอ …

Continue reading »

Continue reading »

ม.ค. 15

เลือกตั้งองค์การและสภานักศึกษา 2557

เลือกตั้งองค์การและสภานักศึกษา 2557 Share

Continue reading »

พ.ย. 19

โครงการสัมมนาวินัยและกิจกรรมนักศึกษา 2556

โครงการสัมมนาวินัยและกิจกรรมนักศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ …

Continue reading »

Continue reading »

ต.ค. 23

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 12

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 12 ร …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ย. 19

โครงการกิจกรรมเฟรชชี่ เพื่อค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

Share

Continue reading »

ก.ย. 19

โครงการตักบาตรต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

      Share

Continue reading »

ก.ย. 19

โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

      Share

Continue reading »

ก.ย. 19

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556

          Share

Continue reading »

มิ.ย. 12

โครงการ อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เ …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 12

โครงการสัมมนาผู้บริหารบุคลากรด้านวินัยและพัฒนานักศึกษา 56

ชื่อโครงการ สัมมนาผู้บริหารบุคลากรด้านวินัยและพัฒนานักศ …

Continue reading »

Continue reading »

Fetch more items