ก.พ. 27

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2556

ภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2556

Read the rest of this entry »

ก.พ. 26

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2556

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

พ.ค. 23

การจัดทำหนังสือราชการ‏

NameSizeHits
NameSizeHits
KMฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การจัดทาหนังสือราชการ202.7 KB9443
การตั้งค่า Microsoft Office Outlook สำหรับบุคลากรของมทร.ธัญบุรี1.3 MB1986
คู่มือปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา689.1 KB1308

Fetch more items