ก.ค. 13

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ครั้งที่ 2

Read the rest of this entry »

ก.ค. 13

ประกาศงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 30

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2563

มิ.ย. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือ จำนวน ๓๐๐ ขวด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 04

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแจ๊ค อิงค์ธเนศ ประจำปีการศึกษา 2562

มิ.ย. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัส จำนวน ๑๐ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 01

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

มิ.ย. 01

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2 (สุดท้าย) (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

Read the rest of this entry »

Fetch more items