มิ.ย. 27

ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565

มิ.ย. 24

ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ มทร.ธัญบุรี

พ.ค. 30

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

Read the rest of this entry »

พ.ค. 20

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

เม.ย. 29

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เม.ย. 28

คลินิกกำลังใจ

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดบริการคลินิกกำลังใจ การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

😊 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ยังมีคิวว่างสามารถลงนัดได้ในช่วงเวลาเช้า 3 คิว ช่วงเวลาบ่าย 3 คิวนะคะ และจะจัดบริการรอบต่อไปวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม2565

⏰นักศึกษาที่สนใจรับบริการและนัดเวลาล่วงหน้าเพื่อดูคิวรับบริการที่ว่าง

📍สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ทาง
in box เพจงานบริการให้คำปรึกษา วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 – 21.00 น.

☎️025493024 /080-197-2024 วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น.

เม.ย. 25

การรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2565

เม.ย. 21

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (กรณีจับได้สลากแดง) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565

เม.ย. 21

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

25590620

เม.ย. 05

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1

Read the rest of this entry »

Fetch more items