พ.ย. 22

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2564

Read the rest of this entry »

พ.ย. 19

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี และภริยา พร้อมคณะผู้บริหาร สักการะพระพุทธพิริยมงคล และร่วมลอยกระทง ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

Read the rest of this entry »

พ.ย. 16

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรอง ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

848

พ.ย. 14

พิธีเปิดการแข่งขัน ซอฟท์เทนนิส เพื่อความเป็นเลิศ ครั้งที่2


Read the rest of this entry »

พ.ย. 11

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์พิจารณาการทำประชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (จิตอาสา) เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

พ.ย. 11

การตรวจคัดกรอง ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

Read the rest of this entry »

พ.ย. 10

การตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

พ.ย. 09

การตรวจคัดกรอง ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีพร้อมนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี

พ.ย. 08

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ครั้งที่ 7 รอบสุดท้าย

Read the rest of this entry »

ต.ค. 26

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ครั้งที่ 6

Read the rest of this entry »

Fetch more items