«

»

พ.ย. 30

ประกาศผลทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558


1.   ทุนส่งเสริมนักศึกษา (ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์)   คลิ๊ก

2.   ทุนส่งเสริมนักศึกษา (ทุนบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด)  คลิ๊ก

3. ทุนส่งเสริมนักศึกษา (ทุนบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน))  คลิ๊ก

4. ทุนส่งเสริมนักศึกษา (ทุนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด)  คลิ๊ก

5. ทุนส่งเสริมนักศึกษา (ทุนบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด)  คลิ๊ก

6. ทุนส่งเสริมนักศึกษา (ทุนร้านกาแฟ เดอ เลท คาเฟ่)  คลิ๊ก

7. ทุนส่งเสริมนักศึกษา (ทุนบริษัท ทรูมูฟ จำกัด)  คลิ๊ก

8. ทุนส่งเสริมนักศึกษา (ทุนบริษัท ทรัพย์ก่อเกิด จำกัด)  คลิ๊ก

9. ทุนส่งเสริมนักศึกษา (ทุนบริษัท สรรพสาร จำกัด)  คลิ๊ก

10.  ทุนส่งเสริมนักศึกษา (ทุนบริษัท วสันต์สตูดิโอ จำกัด)  คลิ๊ก

11.  ทุนส่งเสริมนักศึกษา (ทุนบริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))  คลิ๊ก

12.  ทุนส่งเสริมนักศึกษา (เงินตักบาตรทุนการศึกษา)  คลิ๊ก

 

ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มาติดต่อที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ชั้น 4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันอังคารที่  12  มกราคม  2559

เวลา 08.30 น. – 11.30 น.  และเวลา 13.00 น. – 15.30 น. (หากไม่มาจะมีผลต่อการมอบทุนการศึกษา)

** ขอให้นักศึกษาจำชื่อทุนที่ได้รับมาด้วย **