ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2567
มิถุนายน 12, 2024
ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2567
มิถุนายน 14, 2024