«

»

ก.ค. 24

ภาพโครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน “ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์” 4.0″

รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) ประธานเปิด

โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน “ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์” 4.0″

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี เวลา 09.00 น.