«

»

ก.ค. 25

ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

« 1 ของ 2 »