«

»

ก.ค. 25

ภาพพิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดหว่านบุญ

พิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดหว่านบุญ

ต.คลองหก อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี