«

»

ก.ค. 26

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โดยการทำความสะอาดคูน้ำรอบมหาวิทยาลัย ฯ

จุดที่ 1 คูน้ำหน้าหอพระพทุธรูปประจำมหาวิทยาลัย

จุดที่ 2 คูน้ำโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม

จุดที่ 3 คูน้ำสนามเทนนิส

« 1 ของ 3 »