ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการคุมกำเนิด ที่มีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567
กรกฎาคม 10, 2024
กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายแนะเเนวศึกษา อาชีพเละศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา”
กรกฎาคม 12, 2024