เพลงประจำ มทร.ธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
เพลงประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
RMUTT2.3 MB2173
RMUTT(ดนตรี) 2.3 MB1090
ขวัญใจราชมงคล 3.7 MB1226
คำนับ 597.5 KB1020
จารึกราชมงคล(Backing Track)4.6 MB1380
จารึกราชมงคล(ไม่มีเสภา)4.6 MB1417
จารึกราชมงคล(ไม่มีเสียงร้อง)4.6 MB1279
จารึกราชมงคลธัญบุรี6.5 MB1573
ตะลุงราชมงคล 3.0 MB1020
บัวสวรรค์มิ่งขวัญราชมงคล 3.5 MB1363
มาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี2.7 MB3308
มาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี(ดนตรี) 2.6 MB1281
รักราชมงคล 3.4 MB1184
รักสีน้ำเงิน 3.2 MB1062
ราชมงคลกล้าแกร่ง 2.2 MB1031
ราชมงคลธัญบุรี2.5 MB1588
ราชมงคลธัญบุรี(ดนตรี) 2.5 MB1301
ราชมงคลธัญบุรี(ดนตรี2) 2.5 MB1544
ราชมงคลรวมใจ 2.9 MB1001
ราชมงคลสังสรรค์ 3.6 MB994
ราชมงคลเกริกไกร 2.6 MB1351
ราชมงคลเป็นศรีสง่า 3.7 MB968
ราชมงคลในดวงใจ 2.7 MB946
รื่นเริงบันเทิงใจ 1.4 MB946
ลาก่อนราชมงคล 2.3 MB960
สดุดีราชมงคล 3.0 MB995
สุขสันต์ราชมงคล 2.7 MB977
อาลัยราชมงคล 4.2 MB879
อำลาอาลัย 3.0 MB930
เจ้าฟ้ามหาจักรี 2.7 MB992
เจ้าฟ้ามหาจักรี(ดนตรี) 2.6 MB904
เดิน 1.6 MB990

 

ใส่ความเห็น