เม.ย. 30

โครงการศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเยาวชนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

Read the rest of this entry »

เม.ย. 30

ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 1 -คลอง 3 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Read the rest of this entry »

เม.ย. 30

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๕๕ ใบ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแจ๊ค อิงค์ธเนศ

เม.ย. 29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสารสารวัฒนธรรมราชมงคล จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสารสารวัฒนธรรมราชมงคล จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบลงนามถวายพระพร จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 25

การขอผ่อนผันทหารลาศึกษาต่อ กรณีจับได้สลากแดง

เม.ย. 24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองพัฒนานักศึกษา

Fetch more items