เม.ย. 21

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษาและทุนคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) ประจำปีการศึกษา 2562

Read the rest of this entry »

เม.ย. 14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 07

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อทำเจลล้างมือ จำนวน ๑๐ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 01

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถพยาบาล

มี.ค. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัส จำนวน ๖ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค. 13

ขอขอบคุณคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน ที่เข้าตรวจเกองพัฒนานานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Read the rest of this entry »

มี.ค. 06

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Read the rest of this entry »

มี.ค. 05

ตรวจคัดกรองผู้ป่วยระวัง(COVID-19) ในโครงการธัญบุรีจิตอาสาร่วมใจผลิตแจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ

Read the rest of this entry »

Fetch more items