เม.ย. 05

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสารเสพติดกัญชา จำนวน ๑๐๐ กล่อง (กองพัฒนานักศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 05

เชิญชวน อาจารย์ผู้มีจิตอาสา ประสงค์จะสอนวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน

Teacher presenting on a board

เม.ย. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 04

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษาแจ๊ค อิงค์ธเนศ ประจำปีการศึกษา 2561

เม.ย. 02

อบรมการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 1

Read the rest of this entry »

มี.ค. 27

ประกาศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562 (เฉพาะรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

Read the rest of this entry »

มี.ค. 26

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค. 20

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๘ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค. 18

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ประจำปี 2561

Read the rest of this entry »

Fetch more items