พ.ค. 05

ประกาศเรื่องตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารแนบ ภาคเรียนที่ 1/2563 (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

Read the rest of this entry »

เม.ย. 30

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน 2563

เม.ย. 30

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

เม.ย. 28

สายด่วนขอรับคำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

เม.ย. 23

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาล)

เม.ย. 21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เม.ย. 21

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษาและทุนคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) ประจำปีการศึกษา 2562

Read the rest of this entry »

เม.ย. 14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย. 07

เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

เม.ย. 07

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อทำเจลล้างมือ จำนวน ๑๐ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Fetch more items