เม.ย. 01

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถพยาบาล

มี.ค. 30

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

click Read the rest of this entry »

มี.ค. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัส จำนวน ๖ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค. 20

ขอเปลี่ยนแปลงการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2563 (เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

มี.ค. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค. 13

ขอขอบคุณคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน ที่เข้าตรวจเกองพัฒนานานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Read the rest of this entry »

มี.ค. 06

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Read the rest of this entry »

มี.ค. 05

ตรวจคัดกรองผู้ป่วยระวัง(COVID-19) ในโครงการธัญบุรีจิตอาสาร่วมใจผลิตแจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ

Read the rest of this entry »

มี.ค. 03

ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเฝ้าระวัง (COVID-19) ในในงาน The Moment of BLINK คิดไม่ออกบอกนะ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Read the rest of this entry »

Fetch more items