พ.ย. 18

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read the rest of this entry »

พ.ย. 17

แจ้งปิดสถานพยาบาล ณ อาคารสโมสรข้าราชการ มทร.ธํัญบุร

พ.ย. 16

โครงการราชมงคลจิตอาสาพัฒนา ระยะที่2

พ.ย. 16

พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2563

พ.ย. 09

RMUTT HALF MARATHON

พ.ย. 06

บรรยายเรื่องการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พ.ย. 04

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ./กรอ.) (รายเก่าย้ายสถานศึกษา/รายใหม่)รับแบบยืนยันจำนวนเงินฯ คืน

Read the rest of this entry »

พ.ย. 03

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

พ.ย. 02

โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ (อสม.มทร.ธัญบุรี) รุ่นที่ 2

พ.ย. 02

โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ (อสม.มทร.ธัญบุรี) รุ่นที่ 1

Fetch more items