Category Archive: ข่าวกองทุน กยศ. กรอ.

เม.ย. 11

การกู้ยืมเงินกองทุนกยศ. และกองทุน กรอ.ประจำปีการศึกษา 2559(สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และปี2, 3, 4 ที่ยังไม่เคยกู้ยืม)

20160411

Share

Continue reading »

เม.ย. 05

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษากองทุน กยศ. (รายเก่าในมหาวิทยาลัย)

25160404_1

Share

Continue reading »

เม.ย. 05

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษากองทุน กรอ. (รายเก่าในมหาวิทยาลัย)

Share

Continue reading »

มี.ค. 24

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2559

20160324_1

Share

มี.ค. 24

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีนักศึกษาจับได้สลากแดง) ประจำปีการศึกษา 2559

20160324_3

Share

มี.ค. 21

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2559

25190321

Share

Continue reading »

มี.ค. 16

แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และกรอ. รหัส 1156 เข้าร่วมการอบรมนักศึกษากองทุนฯ เพื่อเสริมสร้าง “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง”

20160316

Share

Continue reading »

มี.ค. 04

รับแบบยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคเรียนที่ 2/2558 คืน (เฉพาะนักศึกษาออกฝึกสอนและที่คาดว่าจะจบ)

20160304

  Share

Continue reading »

ก.พ. 23

ตัวอย่างบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา

kys19

Share

Page 1 of 11