Category Archive: ข่าวกองทุน กยศ. กรอ.

ก.ย. 26

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2559

Share

Continue reading »

ก.ย. 05

ประกาศรายชื่อผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 (นักศึกษากองทุน กยศ.และ กรอ.)

Share

Continue reading »

ส.ค. 29

ประกาศแจ้งเลื่อนการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ในระบบ e-studentloan ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 (สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่เคยกู้ยืม)

  Share

Continue reading »

ส.ค. 23

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กรอ. ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2559 (ผู้กู้รายเก่าในสถานศึกษา)

Share

Continue reading »

ส.ค. 05

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ. ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2559

Share

Continue reading »

เม.ย. 11

การกู้ยืมเงินกองทุนกยศ. และกองทุน กรอ.ประจำปีการศึกษา 2559(สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และปี2, 3, 4 ที่ยังไม่เคยกู้ยืม)

20160411

Share

Continue reading »

เม.ย. 05

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษากองทุน กยศ. (รายเก่าในมหาวิทยาลัย)

25160404_1

Share

Continue reading »

เม.ย. 05

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษากองทุน กรอ. (รายเก่าในมหาวิทยาลัย)

Share

Continue reading »

มี.ค. 24

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2559

20160324_1

Share

มี.ค. 24

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีนักศึกษาจับได้สลากแดง) ประจำปีการศึกษา 2559

20160324_3

Share

Page 1 of 212

Fetch more items