ม.ค. 15

ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบสุดท้าย)

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 28

ประกาศกองทุน กยศ.และ กรอ.นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะกลุ่มเปิดภาคเรียนแบบอาเซี่ยน)

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 21

แสดงความยินดี กับชมรมวิทยุสมัครเล่นฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 07

ประกาศรายชื่อผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 กองทุนกยศ. และกรอ.

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 06

ประกวดราคาจ้างของที่ระลึกสำหรับนักกีฬา (ตุ๊กตามาสคอต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พ.ย. 09

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2561

ต.ค. 09

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”) ประจำปีการศึกษา 2560

ต.ค. 02

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

 

ก.ย. 27

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

ก.ย. 26

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

Page 1 of 1212345...10...Last »

Fetch more items