เพจกองพัฒนานักศึกษา

โครงการส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษา

แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจคุณธรรม มีสัมมาคารวะ

มี.ค.
26

ประกาศ การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557

มี.ค.
26

ประกาศ การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เพื่อลาศึกษาต่อ

มี.ค.
26

กองทุน กยศ.และกองทุน กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

Read the rest of this entry »

มี.ค.
20

การขอรอรับสิทธิ์เพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.)ปีการศึกษา 2557

Read the rest of this entry »

มี.ค.
11

การให้บริการสถานพยาบาลช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา

Read the rest of this entry »

มี.ค.
03

ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลธัญบุรี
ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 (ชาย,หญิง)

ประจำปีการศึกษา 2556
ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 Read the rest of this entry »

ก.พ.
28

นักศึกษากองทุน กยศ.รับใบเสร็จและแบบยืนยันจำนวนเงิน ฯ 2/2556 คืน

Read the rest of this entry »

ก.พ.
12

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

 

Read the rest of this entry »

ก.พ.
10

นศ.ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2557

Read the rest of this entry »

ม.ค.
30

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พบปะนศ.ที่ได้รับทุนการศึกษาของบริษัท

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พบปะนศ.ที่ได้รับทุนการศึกษาของบริษัท

วันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read the rest of this entry »

Page 1 of 512345