กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา (Student Activities)

มิถุนายน 17, 2024

กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567

ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี […]
มิถุนายน 14, 2024

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โ […]
มิถุนายน 13, 2024

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โ […]
มิถุนายน 12, 2024

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2567

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โ […]
มิถุนายน 11, 2024

การทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นต […]
มิถุนายน 10, 2024

กิจกรรม Road Show กองพัฒนานักศึกษา

การบรรยายการบริการและสวัสด […]
มิถุนายน 7, 2024

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือทางสุขภาพจิตแก่นักศึกษามทร.ธัญบุรี

ภายใต้โครงการในการดูแลสถาน […]
มิถุนายน 6, 2024

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนัก […]
พฤษภาคม 30, 2024

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษามทร.ธัญบุรี เรื่องแก้ไขข้อมูล MY PDPA ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยฯ

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษา […]