ระเบียบประกาศ งานทหาร และงานวิชาทหาร

NameSizeHits
กฎกระทรวง เรื่องโรคที่ขัดกับการรับราชการทหาร ฉบับที่ 74164.1 KiB261
กฎกระทรวง เรื่องโรคที่ขัดกับการรับราชการทหาร ฉบับที่ 7663.9 KiB757
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ประจำปี 256311.8 MiB125
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการลาศึกษาต่อ (กรณีจับได้สลากแดง) ปีการศึกษา 2565710.8 KiB147
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2565679.6 KiB117
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจับได้สลากแดง) ประจำปีการศึกษา 2566571.5 KiB42
มทร.ธัญบุรี