NameSizeHits
001-กฎกระทรวง เรื่องโรคที่ขัดกับการรับราชการทหาร ฉบับที่ 7663.9 KiB1507
002-กฎกระทรวง เรื่องโรคที่ขัดกับการรับราชการทหาร ฉบับที่ 74164.1 KiB791
003-คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ประจำปี 256311.8 MiB498
01-ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2565679.6 KiB305
02-ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการลาศึกษาต่อ (กรณีจับได้สลากแดง) ปีการศึกษา 2565710.8 KiB1191
03-ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจับได้สลากแดง) ประจำปีการศึกษา 2566571.5 KiB234
04-ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2566447.1 KiB65
05-ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจับได้สลากแดง) ประจำปีการศึกษา 2567469.0 KiB41
06-ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567561.5 KiB39
07-ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2567494.9 KiB24