กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


มิถุนายน 17, 2024
กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567
ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี […]
มิถุนายน 11, 2024
การทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1
ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นต […]
เมษายน 1, 2024
กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ย […]
มีนาคม 25, 2024
กำหนดการยื่นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประกอบการขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) รอบเก็บตก
เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง ห […]
มกราคม 25, 2024
กำหนดการยื่นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประกอบการขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)
ลงทะเบียนจองคิว (click) &n […]

แบบฟอร์มดาวน์โหลด กยศ.


ประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ช่องทางการติดต่อเรา


งานกยศ.มทร.ธัญบุรี โทร. 02 549 3674, 02 549 3684

งานทุนการศึกษา โทร. 02 549 3675

ที่ตั้ง : ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา