ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการคุมกำเนิด ที่มีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบั […]
กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

ภาพกิจกรรมการรับบริจาคโลหิ […]
กรกฎาคม 8, 2024

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

กรกฎาคม 5, 2024

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 (รอบเก็บตก)

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โ […]
กรกฎาคม 3, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการเก […]
กรกฎาคม 3, 2024

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ยุพา มาระสุตร์ ที่ป […]
กรกฎาคม 3, 2024

พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากพระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2567

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโล […]
กรกฎาคม 3, 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ ย่อ […]
กรกฎาคม 2, 2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหา […]