GuidanceRMUTT

มีนาคม 7, 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม “RMUTT JOB FAIR 2024”

ขอเชิญชวนนักศึกษา ทุกคณะ/ท […]
มกราคม 25, 2024

ด่วน รับจำนวนจำกัด !!! เปิดอบรม Re/Up/New Skills

  ด่วน รับจำนวนจำกัด […]
ธันวาคม 1, 2023

พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
ธันวาคม 1, 2023

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนท […]
ตุลาคม 25, 2023

กิจกรรม “เสริมสร้างการรับรู้เครือข่ายจัดหางานผ่าน HCM Center”

โครงการ เสริมสร้างการรับรู […]
กันยายน 11, 2023

โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว ประจำปี2566

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการ […]
กันยายน 8, 2023

แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายเเนะเเนวและศิษย์เก่าสั […]
กันยายน 8, 2023

แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเเนะเเนวและศิษย์เก่าสั […]
กันยายน 6, 2023

แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ

ฝ่ายเเนะเเนวและศิษย์เก่าสั […]