โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว ประจำปี2566

แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
กันยายน 8, 2023
ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ”Young Love รักเป็นปลอดภัย”
กันยายน 13, 2023