บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางประจวบ ถวายทาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

โทร.02-549-3029
มทร.ธัญบุรี