รวมข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กรกฎาคม 12, 2024

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายแนะเเนวศึกษา อาชีพเละศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา”

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายแนะเเ […]
กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการคุมกำเนิด ที่มีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบั […]
กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

ภาพกิจกรรมการรับบริจาคโลหิ […]
กรกฎาคม 8, 2024

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

กรกฎาคม 5, 2024

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 (รอบเก็บตก)

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โ […]
กรกฎาคม 3, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการเก […]
กรกฎาคม 3, 2024

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ยุพา มาระสุตร์ ที่ป […]
กรกฎาคม 3, 2024

พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากพระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2567

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโล […]

แสดงความยินดี

พฤษภาคม 20, 2024

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤษภาคม 20, 2024

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มีนาคม 25, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนายคณากร คงประธีป ศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนายคณากร […]
มีนาคม 15, 2024

ขอแสดงความยินดีกับดร.กาญจน์ เพียรเจริญ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก […]
ธันวาคม 1, 2023

พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
พฤศจิกายน 24, 2023

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด […]
พฤศจิกายน 14, 2023

ขอแสดงความยินดีกีบศิษย์เก่านายลิขิต ใจดี ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยา […]
มีนาคม 24, 2023

แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยในเอเชียที่โดดเด่นด้าน Outstanding Support for Students

แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลั […]

กิจกรรมนักศึกษา

กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการคุมกำเนิด ที่มีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบั […]
กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

ภาพกิจกรรมการรับบริจาคโลหิ […]
มิถุนายน 20, 2024

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษา […]
มิถุนายน 17, 2024

กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567

ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี […]
มิถุนายน 14, 2024

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โ […]
มิถุนายน 13, 2024

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โ […]
มิถุนายน 12, 2024

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2567

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โ […]
มิถุนายน 11, 2024

การทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นต […]