ทุนการศึกษา ทุน+กยศทุนการศึกษา ทุน+กยศ
ทุนการศึกษา ทุน+กยศ
บริการให้คำปรึกษา RMUTT@mindบริการให้คำปรึกษา RMUTT@mind
บริการให้คำปรึกษา RMUTT@mind
บริการสุขภาพบริการสุขภาพ
บริการสุขภาพ
IMG_6976 (1)IMG_6976 (1)
กิจกรรมนักศึกษา
20230509-sap0120230509-sap01
Activity transcript
RMUTT  Job (Part-time/Full-time)RMUTT  Job (Part-time/Full-time)
RMUTT Job
(Part-time/Full-time)
บริการนักศึกษาพิการบริการนักศึกษาพิการ
บริการนักศึกษาพิการ
ทหาร นักศึกษาวิชาทหารทหาร นักศึกษาวิชาทหาร
ทหาร นักศึกษาวิชาทหาร
ประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุ
วินัยนักศึกษาวินัยนักศึกษา
วินัยนักศึกษา
ข้อร้องเรียนสำหรับนักศึกษาข้อร้องเรียนสำหรับนักศึกษา
ข้อร้องเรียนสำหรับนักศึกษา
หอพักหอพัก
หอพัก

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์
กรกฎาคม 12, 2024

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายแนะเเนวศึกษา อาชีพเละศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา”

กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการคุมกำเนิด ที่มีประสิทธิภาพ

กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

กรกฎาคม 3, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

พฤษภาคม 13, 2024

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี”

มีนาคม 21, 2024

AIS Contact Center เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่

มีนาคม 7, 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม “RMUTT JOB FAIR 2024”

กุมภาพันธ์ 5, 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการคุมกำเนิด ที่มีประสิทธิภาพ

กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

มิถุนายน 17, 2024

กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567

กรกฎาคม 3, 2024

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรกฎาคม 3, 2024

พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากพระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2567

กรกฎาคม 3, 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา

มิถุนายน 17, 2024

กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567

กรกฎาคม 12, 2024

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายแนะเเนวศึกษา อาชีพเละศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา”

พฤษภาคม 13, 2024

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี”

กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการคุมกำเนิด ที่มีประสิทธิภาพ

กรกฎาคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

มีนาคม 20, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 20, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 7, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 7, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน ๒๐ อัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก