ส.ค. 11

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

ส.ค. 11

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา

ส.ค. 03

ของพระองค์ทรงพระเจริญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ก.ค. 22

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ก.ค. 21

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์

ก.ค. 21

ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง

Read the rest of this entry »

ก.ค. 15

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) รายเก่าในมหาวิทยาลัย

Read the rest of this entry »

ก.ค. 13

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ครั้งที่ 2

Read the rest of this entry »

ก.ค. 13

ประกาศงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Read the rest of this entry »

ก.ค. 07

ของพระองค์ทรงพระเจริญ

Fetch more items