Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. 27

ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565

Share

มิ.ย. 24

ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ มทร.ธัญบุรี

Share

พ.ค. 30

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2565

พ.ค. 20

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

Share

เม.ย. 29

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

Share

เม.ย. 28

คลินิกกำลังใจ

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพ …

Continue reading »

เม.ย. 25

การรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2565

Share

เม.ย. 21

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (กรณีจับได้สลากแดง) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565

Share

เม.ย. 21

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Share

เม.ย. 05

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1
(สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

Fetch more items